Konkurs | INSTAL GAZ

KONKURS ZAKOŃCZONY.
DO 22.III.2019 WYNIKI! 

 

WYSTARTOWAŁ MEGA KONKURS!

Mamy dla Naszych klientów świetną informację - 12 października wystartował super konkurs z nagrodami o łącznej wartości 18000,00 PLN!

Nagrody:
Miejsce nr 1: 5 dniowy pobyt w apartamencie w Chorwacji na wyspie Hvar – Eksluzywny  Apartament Perla Hvar z widokiem na morze ( dla minimum 4 osób)
Miejsce nr 2: 5 dniowy pobyt w apartamencie w Zakopanem ( dla minuimum 4 osób)
Miejsce nr 3: 5 dniowy pobyt w apartamencie w Gdańsku ( dla 4-6 osób)
Miejsce nr 4-8: 5 x Elektryczna deskorolka YES'dzik model X2
Miejsce nr 9-28: 20 x Darmowy przegląd gazu w Instal Autogaz (oddział Poznań, Oddział Leszno)

Warunki udziału:
✅ ZAKUP U NAS INSTALACJE GAZOWĄ W TRAKCIE TRWANIA KONKURSU (od12.10.18 do 28.02.19)
✅ DODATKOWO WYSTARCZY LUBIĆ NASZĄ STRONĘ NA FB, POLUBIĆ I UDOSTĘPNIĆ TEN POST KONKURSOWY
✅ WYPEŁNIĆ FORMULARZ KONKURSOWY W NASZYM PUNKCIE W KTÓRYM PODACIE SWOJĄ PROPOZYCJĘ HASŁA PROMOCYJNEGO INSTAL AUTO GAZ.

NAJBARDZIEJ KREATYWNE I ORYGINALNE HASŁA OSÓB, KTÓRE ZAKUPIŁY INSTALACJE GAZOWĄ WYGRYWAJĄ!!!

Poznań, ul. Czarkowska 26 (tel. 609 801 801)
Leszno, ul. Myśliwska 4 (tel. 505 059 418)

 

Regulamin konkursu poniżej:

REGULAMIN KONKURSU
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Instal Auto Gaz  oddział Poznań ul. Czarnkowska 26, NIP: 6652182355.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Instal Auto Gaz oddział Poznań ul. Czarnkowska 26, NIP:6652182355.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.10.2018r i kończy się w dniu 12.02.2019r o godz.23.59.
4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa(dalej zwana
„Komisją”) składająca się z osób wskazany przez Organizatora.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy
wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu
następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
6. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
7. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez uczestnika Konkursu są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników
Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
§2
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat (dalej: „Uczestnicy”).
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. Posiadać swoje konto w serwisie społecznościowym Facebook.
b. Zaakceptować treść niniejszego Regulaminu;
c. Wykonać zadania konkursowe zgodnie z zasadami określonym w § 3 Regulaminu
d. Zakupić w trakcie trwania konkursu instalację gazową w Instal Auto Gaz
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, współpracujący z Organizatorem na
podstawie umów innych niż umowa o pracę oraz członkowie organów zarządzających Organizatora,
jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie lub konkubenci, dzieci, rodzice
i rodzeństwo).

§3
Zasady i przebieg konkursu
1. Udział w konkursie wiąże się z zakupem w trakcie trwania konkursu instalacji gazowej wraz z
montażem w Instal Auto Gaz oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego taki fakt. Dodatkowo
wystarczy lubić stronę fanpage "Instal Auto Gaz Poznań", oraz posty oznaczone konkursowo.
Wypełnić formularz konkursowy dostępny w Naszych punktach w którym wpiszemy hasło
promocyjne firmy: Instal Auto Gaz. Osoby, która będą autorem najciekawszych/najbardziej
kreatywnych haseł promocyjnych zostaną zwycięzcami według klasyfikacji miejsc wygranych .

Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie postu na
następujących zasadach:
a. Pola eksploatacji: fanpage w portalu społecznościowym Facebook,
b. Okres: 5 lat;
c. Terytorium: bez ograniczeń.
§4
Nagrody i zwycięzcy
1. Nagrodami w konkursie są:
Miejsce nr 1: 5 dniowy pobyt w apartamencie w Chorwacji
Miejsce nr 2: 5 dniowy pobyt w apartamencie w Zakopanem 
Miejsce nr 3: 5 dniowy pobyt w apartamencie w Gdańsku
Miejsce nr 4-8: Elektryczna deskorolka YESdzik
Miejsce nr 9-28: Darmowy przegląd gazu w Instal-Gaz
2. Zwycięzcami będą osoby, które polubią post konkursowy i stworzą najciekawsze komentarze
odpowiadające na pytania stawiane w postach konkursowy, będzie aktywna na Facebooku, stworzą
hasło promocyjne firmy Instal Auto Gaz w specjalnym formularzu, który będzie do wypełnienia w
Naszych punktach;.
3. Zwycięzca zobowiązuje się do krótkiej relacji zdjęciowej z nagrodą do celów marketingowych
(przykład: fotografia na YESdziku lub zdjęcie w Zakopanem)
§5
Dane osobowe
1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu
poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora
tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną
usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej
podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu
wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie
niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do
przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy
czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage’u ”Instal Auto Gaz Poznań”, na portalu
społecznościowym Facebook przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do
wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników oraz
Organizatora jest określony w Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania konkursu;

© Copyright 2018 INSTAL AUTO GAZ
ACTIVATE - pozycjonowanie i projektowanie strony

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij

MENU